REGULATOR 2422

قابل سفارش

موجود در انبار

تنظیم کننده های فشار خودکار تناسبی· نسخه ANSI
samson

REGULATOR 2333

قابل سفارش

موجود در انبار

تنظیم کننده های فشار خودکار تناسبی· نسخه ANSI
samson

Proline t-mass 65F Thermal mass flowmeter

قابل سفارش

موجود در انبار

فلومتر خطی جهت اندازه گیری جریان مستقیم جرم گازهای صنعتی و هوای فشرده با قابلیت پیکره بنده جهت 20 نوع گاز
E&H

Proline Prosonic Flow G300 Ultrasonic flowmeter

قابل سفارش

موجود در انبار

فلومتر جهت طیف گسترده ای از گازها حتی گازهای مرطوب و همچنین مانیتورینگ از راه دور
E&H