محیط زیست

محیط طبیعی شامل همه موجودات زنده و غیر زنده است که به طور طبیعی اتفاق می افتد ، در این صورت مصنوعی نیست.

هدف اصلی فاراسنس ارائه راه حل های فن آوری اتوماسیون و ابزار دقیق برای همه صنایع کشور می باشد.

دسترسی سریع

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای شرکت فناوران راهبردی آتی محفوظ می باشد.

راه های ارتباطی